302 - 15/52 Tô Ngọc Vân

 600 $

Bedrooms: 1   Size: 60 m2

Chi tiết sản phẩm

Vị trí

Nga Hoàng<p> Quản Lý - 8 năm</p>

Nga Hoàng

Quản Lý - 8 năm

0973065952
NgaHoang@toantienco.com
ToanTien Housing