401 - 26/2/535 Kim Mã

 650 $

Bedrooms: 1   Size: 55 m2

Chi tiết sản phẩm

Vị trí

Dung Lã<p> Quản Lý - 9 năm</p>

Dung Lã

Quản Lý - 9 năm

0989786814
DungLa@toantienco.com
ToanTien Housing