402 - 48 Từ Hoa

 650 $

Bedrooms: 2   Size: 65 m2

Chi tiết sản phẩm

Vị trí

Nga Hoàng<p> Quản Lý - 8 năm</p>

Nga Hoàng

Quản Lý - 8 năm

0973065952
NgaHoang@toantienco.com
ToanTien Housing