601 - 11 Tràng An

 1.000 $

Bedrooms: 2   Size: 150 m2

Chi tiết sản phẩm

Vị trí

Quỳnh Phạm<p> Quản Lý - 8 năm</p>

Quỳnh Phạm

Quản Lý - 8 năm

0904359545
QuynhPham@toantienco.com
ToanTien Housing